Mijn kreet “Love your Clients” maak ik graag waar.

Jarenlange juridische ervaring en ondernemen heeft het nut van Algemene Voorwaarden wel bewezen.
Ik hanteer zeer klantvriendelijke voorwaarden. Wel houd ik van eerlijk zakendoen, geleverde diensten dienen betaald te worden.

Om o.a. starters tegemoet te komen bestaat ook een regeling waarbij de kosten meer gespreid kunnen worden over 2 jaar, al dan niet in combinatie met een onderhoudsabonnement : een echte win-win, zeker voor diegenen die toch graag dit soort zaken uitbesteden. Deze bijzondere voorwaarden worden indien van toepassing apart in je offerte opgenomen.

Op alle diensten van SoPressed zijn de Algemene Voorwaarden de ICT~Office voorwaarden van toepassing.

Deze ICT~Office voorwaarden zijn van kracht op alle transacties en leveringen alsmede op al onze diensten. De ICT~Office voorwaarden bestaan uit een algemene module aangevuld met één of meer specifieke modules, per geleverd product of dienst. In het geval van ontwerp, ontwikkeling en of onderhoud van een website zijn in ieder geval Module_Algemeen en  Module_05 van toepassing.

Andere diensten vallen onder de Algemene Voorwaarden van Fanny Veldmeijer Consult welke zijn gepubliceerd bij voorwaarden.net

De gebruiksrechten van de website en voor jou digitaal gemaakte inhoud staat omschreven in artikel 6 van de Module Algemeen.
Zodra een website volledig is betaald, doe ik echter afstand van het auteursrecht voor zover dat op de website zou rusten, idem voor op maat gemaakte code en alle bronbestanden.
Voor Premiumproducten (waarop ik licenties aanschaf) betaal je jaarlijks een bijdrage voor gebruik, dit is bij al onze pakketten inbegrepen. Eigen licenties aanschaffen kan uiteraard ook, maar dan betaal je wel een stuk meer en heb je vaak veel minder mogelijkheden, omdat we zelf bij voorkeur de meest uitgebreide licenties aanschaffen.